Výstava Praha

Na výstavě v Praze dosáhl Aragonek Ebony titulu morče šampion! Unity el Cobaya získala 1.kartičku čekatele na grandšampiona. Byla to moc pěkná výstava.